Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Dag van de Bodem in Hof van Twente | 1 oktober 2015

2015 is het internationale jaar van de Bodem. De gemeente Hof van Twente haakt hier op 1 oktober samen met andere belanghebbenden als LTO Noord, DAW, Vitens en de waterschappen op in. De gemeente Hof van Twente is initiatiefnemer. Ook Stimuland is betrokken bij de organisatie.

De bodem is de basis voor veel dingen die vaak als vanzelfsprekend worden gezien. Ook in Twente, met name op de zandgronden, wordt de kwaliteit van de bodem steeds actueler. De bodem is van invloed op de landbouwopbrengsten, de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater.

Informatief en inspirerend
De Dag van de Bodem wordt gehouden op het erf van Aarnt Jan Heilersig in Markelosebroek. De dag is vooral bedoeld om u te informeren over het belang van een goede bodem voor een optimale landbouwproductie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden hopen wij u op het spoor te zetten van passende maatregelen op uw bedrijf. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Meer weten?
Voor het complete programma en informatie over deelname, klik hier.

1 oktober 2015