Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Cursus Burgerkracht in Overijssel | 29 april 2015

Tussen beleid en realiteit, voor de denkers én de doeners
In 2014 is enthousiast gereageerd op onze cursus Burgerkracht in Overijssel. Veel belangstelling was er voor het onderdeel Snappen hoe het écht werkt in de gemeente en lokale politiek. Dit onderdeel laten we daarom nog een keer terugkomen op drie regionale bijeenkomsten. Deze hebben een vergelijkbaar programma en worden tegelijkertijd gehouden op woensdagavond 29 april 2015 om 20.00 uur in de regio’s Vechtdal, Noordwest-Overijssel en Twente. Binnenkort volgt de definitieve uitnodiging met nadere informatie. Wilt u zich alvast aanmelden, stuur dan een mail naar info@stimuland.nl.

Voor wie
- Lokale initiatiefnemers, bestuurders en ondernemers
- Provinciaal en gemeentelijk ambtenaren
- Raadsleden en wethouders, statenleden en gedeputeerden
- Overige belangstellenden.

Sprekers en locaties
- Lu Nijk (raadslid BuitenGewoon Leefbaar Steenwijkerland) – ’t Olde Staduus Genemuiden
- Tineke ter Horst (oud-fractievoorzitter CDA Wierden) – Trefpunt Weerselo
- Annelies Bakelaar (fractievoorzitter CDA Ommen) – De Wiekelaar Oudleusen

Onderwerpen die aan bod komen
- De besluitvorming op het gemeentehuis, hoe gaat dat in zijn werk?
- Wat is de rol van wethouders, de burgemeester, gemeentesecretaris en raadsleden?
- Het politieke spel, hoe en waar speelt zich dat af?
- In hoeverre zijn ambtenaren betrokken bij politieke afwegingen?
- Als je een nieuw idee hebt, welke weg kun je dan het beste bewandelen?

Na een toelichting door de spreker is er volop ruimte om vragen te stellen, je eigen situatie voor te leggen en onderling uit te wisselen.

De cursus Burgerkracht in Overijssel wordt georganiseerd door Stimuland en de OVKK. De volgende bijeenkomst van de cursus Burgerkracht in Overijssel vindt plaats op dinsdagavond 12 mei 2015 in Nieuw Heeten en gaat over macht en mogelijkheden van media.
Binnenkort volgt hierover meer informatie.

29 april 2015

Giny Hoogeslag
Projectcoördinator