Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Cursus burgerkracht in Overijssel

De overheid trekt zich terug en bewoners zijn aan zet om eigen initiatieven te ontplooien: van het zelf inrichten van je straat tot het exploiteren van je dorpshuis of bijvoorbeeld het organiseren van lokale zorg. En dat noemen we dan ‘burgerkracht’. Een mooie beleidsterm, maar burgerkracht bestond al lang voordat er beleid over werd gemaakt. Toch? Of is het niet meer dan een hartenwens van beleidsmakers: als je er maar ècht in gelooft…. Tijd voor een reality check. Daarom organiseren wij in samenwerking met de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen een serie van drie bijeenkomsten in oktober en november. Met handreikingen voor de doeners èn denkers, beleidsmakers èn initiatiefnemers.

Voor wie?
De cursus wordt georganiseerd voor lokale initiatiefnemers, ambtenaren en bestuurders van provincie en gemeenten en voor overige belangstellenden.

Deelname is gratis
In de bijeenkomsten is er volop ruimte om onderling te sparren en nieuwe ideeën op te doen. Deelnemen aan alle drie de bijeenkomsten is niet verplicht; sluit vooral daar aan, waar uw belangstelling naar uit gaat. En het mooie is: aan uw deelname zijn geen kosten verbonden!

Data en inhoud

 • 30 oktober, 20.00-22.00 uur: Macht en relaties
  Dorpshuis Lierderholthuis, Lierderholthuisweg 49a
  Wie bepaalt, hoe werkt democratie, wie neemt de beslissingen? Bij wie moet u zijn? Wanneer en hoe heeft u invloed? Wat is er daarin veranderd? PvdA-statenlid Tijs de Bree kent het politieke klappen van de zweep regionaal en provinciaal en – niet onbelangrijk - weet daarnaast als inwoner van Laag Zuthem hoe het in een klein dorp werkt.
 • 10 november, 20.00-22.00 uur: Wat is burgerkracht?  
  Brookshoes Bornerbroek, Past. Ossestraat 21
  Wie doet wat en waarom? Hoe ver gaan overheden en inwoners? Zijn er grenzen? Joop Hofman is als directeur van participatiehuis de Rode Wouw een deskundige als het gaat om Burgerkracht. Hij werkt ontregelend, pragmatisch en verfrissend. Zijn verhaal is inspirerend, zowel voor ambtenaren en bestuurders als voor lokale initiatiefnemers.
 • 18 november, 20.00-22.00 uur: Ik ben toch zeker Sinterklaas niet!
  MFA De Belte Nieuw Heeten, Zwarteweg 24
  Onder leiding van de goedheiligman krijgen we inzicht in de verlanglijstjes van deelnemers. We koppelen u op basis van uw wens aan een adviseur of ervaringsdeskundige. Met hem of haar kunt u ter plekke sparren over de volgende praktische stap die u kunt zetten: wat heeft u nodig om ook anderen in beweging te krijgen? Of misschien bent u die ervaringsdeskundige en wilt u met een ander meedenken. Al zijn we niet de Sint; we kunnen elkaar wel degelijk iets geven.

 
Meer informatie
Wilt u meer weten of zich direct aanmelden voor (één van) de bijeenkomsten, stuur dan een mail naar info@stimuland.nl.

 

24 oktober 2014

Giny Hoogeslag
Projectcoördinator