Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Congres de Drentsche Aa - 2 juli 2015

De BOKD heeft Stimuland gevraagd relaties uit te nodigen voor het nationaal congres 'Het Experiment van de Drentsche Aa.Zeegse staat op 2 juli 2015 volledig in het teken van het nationale congres 'Het Experiment van de Drentsche Aa'. Het congres biedt een veelzijdig programma: in de ochtend gerenommeerde sprekers als Theo Spek, Ab Grootjans, Joop Hofman, Albert Jan Maat, Hans Renes, Marinke Steenhuis en vele anderen. Na de lunch verplaatst het programma zich naar buiten, u kunt dan kiezen uit achttien workshops en excursies in het Drentsche Aa-gebied. Theorie, praktijk en beleving: u leest het allemaal in het congresprogramma.

20 mei 2015