Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Activiteiten

Masterclass maatschappelijk vastgoed voor gemeentebestuurders | 29 september 2016

Maatschappelijk vastgoed is vaak verweven met diverse beleidsterreinen van gemeenten: van sport, cultuur, welzijn, ondernemerschap tot een breed scala aan maatschappelijke thema’s.
Meer informatie

Durf te doen festival | vrijdag 23 september 2016 | Luttenberg

Op vrijdag 23 september 2016 organiseert Buro MO (een samenwerkingsverband tussen Arcon en Stimuland) samen met De Kracht van Salland het 'Durf te doen festival'. Het ‘Durf te doen festival’, een festival, voor, door en over lokale initiatieven duurt van 10.30 - 21.00 uur en vindt plaats in Gemeenschapscentrum Elckerlyc...
Meer informatie

Bijeenkomst Platform Plattelansontwikkeling Hardenberg | woensdagavond 24 augustus 2016

Bijeenkomst Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg op woensdag 24 augustus 2016, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg.
Meer informatie

Het programma voor de Krachttoer op vrijdag 24 juni a.s. is rond: gaat u ook mee?

In ieder dorp zijn ze te vinden: mensen die anderen enthousiast maken en prachtige initiatieven van de grond krijgen. Tijdens de Krachttoer Overijssel op 24 juni passeren er elf de revue, van website tot werkvoorziening, van buurtkamer tot dorpsverwarming: alle lokaal georganiseerd.
Meer informatie

Streekproductenmarkt in Hardenberg

Het Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg werkt gericht aan acties om ervoor te zorgen dat de landbouwsector in Hardenberg een significante rol blijft vervullen. Eén van haar speerpunten is om initiatieven van regionale voedselproducenten te versterken. Omdat er steeds meer vraag is naar ambachtelijke producten rechtstreeks van het land, hebben Projectbureau ‘DOEN!’,...
Meer informatie

Workshop Competenties voor dorphuizen en kulturhusen | keuze uit 27 en 29 oktober in Raalte of Borne

Het besturen van een dorpshuis of een kulturhus is intensief, veeleisend en complex. Het vraagt om de juiste kennis en kunde van vrijwillige besturen, managers en beheerders. De sleutel naar succes is vaak een kwestie van de juiste persoon op de juiste plek.
Meer informatie

Wie zorgt er (later) voor jou | maandag 12 oktober 2015 | 17.00-21.00 uur | De Belte, Nieuw Heeten

Steeds meer mensen organiseren mantelzorg door de inzet van vrijwilligers of zetten een zorgcoöperatie op waar zorg en wonen gecombineerd wordt. Ben jij ook betrokken bij een zorg-initiatief en heb je vragen of behoefte aan ondersteuning bij het organiseren van zorg in je dorp? Schuif dan aan op 12 oktober in Nieuw Heeten.
Meer informatie

Wmo 3-daagse | 7, 8 en 9 oktober 2015

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Vanaf die datum spelen de gemeenten een grote rol bij de uitvoering van de Wmo. De doelen participatie, resultaatsturing, zelfredzaamheid en eigen kracht staan centraal.
Meer informatie

Dag van de Bodem in Hof van Twente | 1 oktober 2015

2015 is het internationale jaar van de Bodem. De gemeente Hof van Twente haakt hier op 1 oktober samen met andere belanghebbenden als LTO Noord, DAW, Vitens en de waterschappen op in. De gemeente Hof van Twente is initiatiefnemer.
Meer informatie

Training | Bewoners aan tafel met politici - politiek bestuurlijke sensitiviteit | 23 juni 2015

Hoe slim te handelen in de geest van de politiek.Deze training voor vrijwillige bestuurders / werkgroepleden van plaatselijke belangen en dorpsraden en geïnteresseerde bewoners wordt gegeven op dinsdagavond 23 juni 2015 in Vilsteren. Deze training helpt deelnemers met centraal denken, handelen en communiceren in de geest van de politiek.
Meer informatie

Training | Effectief organiseren van lokale structuren | 24 juni 2015

Waarom 25 penningmeesters als je het ook met één goede kan doen?Deze training voor besturen van lokale verenigingen wordt gegeven op twee avonden, te beginnen op woensdagavond 24 juni 2015 in Vilsteren. De tweede avond wordt gekozen in overleg.In deze training wordt aandacht besteed aan samenwerking in een gemeenschap.
Meer informatie

Workshop 'Participatie in dorpshuizen en kulturhusen'- Hoe vind je de vrijwilliger van de toekomst? | 21 mei 2015

Het begrip participatie duikt overal op, maar wat bedoelen we hier precies mee en wat kun je ermee vanuit jouw dorpshuis of kulturhus? De overheid stimuleert om de ‘kracht uit de samenleving’ aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren.
Meer informatie

Congres de Drentsche Aa - 2 juli 2015

De BOKD heeft Stimuland gevraagd relaties uit te nodigen voor het nationaal congres 'Het Experiment van de Drentsche Aa.Zeegse staat op 2 juli 2015 volledig in het teken van het nationale congres 'Het Experiment van de Drentsche Aa'. Het congres biedt een veelzijdig programma: in de ochtend gerenommeerde sprekers als Theo...
Meer informatie

Cursus Burgerkracht in Overijssel | 29 april 2015

Tussen beleid en realiteit, voor de denkers én de doenersIn 2014 is enthousiast gereageerd op onze cursus Burgerkracht in Overijssel. Veel belangstelling was er voor het onderdeel Snappen hoe het écht werkt in de gemeente en lokale politiek. Dit onderdeel laten we daarom nog een keer terugkomen op drie regionale bijeenkomsten.
Meer informatie

Lokaal sociaal ondernemen met de gemeente als partner | 20 april 2015

Waarom moeilijk doen als het samen kan (Loesje)
Meer informatie

Plattelandsdebat met Overijsselse politici op 10 maart 2015

Op dinsdag 10 maart 2015 organiseert Stimuland van 19.30 tot 22.00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis in Zwolle een debat met Overijsselse politici over sociaal ondernemerschap, lokaal en regionaal ondernemen met natuur, zorg, landbouw en energie.
Meer informatie

Feit of interpretatie | wethoudersbijeenkomst | 16 maart 2015 | Dalfsen

Samen met Bouwstenen voor Sociaal organiseert Stimuland op 16 maart 2015 een themabijeenkomst voor wethouders met maatschappelijk vastgoed in portefeuille. Iedere wethouder worstelt in zijn eigen omgeving met dit thema. Er ligt immers een flinke transformatieopgave op het gebied van onderwijs en zorg.
Meer informatie

Lokale initiatieven: Lust of Last | vrijdag 16 januari 2015

Het nieuwe jaar start goed voor iedereen die lokale initiatieven ondersteunt vanuit professionele hoek of vrijwilligershoek. Op vrijdag 16 januari 2015 zijn ambtenaren, professionals en experts, die zich bewegen in het speelveld van lokale initiatieven in dorpen en stadswijken, van harte welkom op de kennis- en netwerkbijeenkomst Lokale Initiatieven: Lust...
Meer informatie

Cursus burgerkracht in Overijssel

De overheid trekt zich terug en bewoners zijn aan zet om eigen initiatieven te ontplooien: van het zelf inrichten van je straat tot het exploiteren van je dorpshuis of bijvoorbeeld het organiseren van lokale zorg. En dat noemen we dan ‘burgerkracht’.
Meer informatie

‘Onderneem het zelf met de Wmo’ - 21 oktober 2014

Wmo, participatie, decentralisatie: veranderingen zijn in gang gezet en toch is nog weinig volledig duidelijk.Hoe kun je hier op lokale schaal toch handen en voeten aan geven? Hoe zorg je dat mensen van jong tot oud in je dorp kunnen blijven wonen, dat de exploitatie van je locatie gezond blijft...
Meer informatie

Leegstand maatschappelijk vastgoed - 3 oktober 2014

De komende jaren komt er zo'n 20 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in Nederland beschikbaar dat geen economische drager meer heeft. Denk aan scholen, verzorgingstehuizen en bibliotheken. En een te lage bezettingsgraad voor dorpshuizen, mfa’s en kulturhusen is ook tekenend voor deze ontwikkeling.
Meer informatie

Duurzaam Dorp Overijssel levert op! - 27 juni 2014

Op weg naar zelfstandig opererende duurzame gemeenschappen, gebruikmakend van de kracht van het lokale initiatief. Met deze doelstelling startte het project Duurzaam Dorp Overijssel in 2010. Eind 2011 waren drieëntwintig dorpen actief aan de slag. Ieder op een eigen manier en met specifieke ambities, ondersteund door Stimuland, Natuur Milieu Overijssel...
Meer informatie

Wmo-bijeenkomst 'Wij Maken Overijssel samen sterk' - 12 juni 2014


Meer informatie

Krachttoer Overijssel 6 juni 2014

Krachtvoer tijdens KrachttoerOp vrijdag 6 juni 2014 hebben we de Krachttoer Overijssel gehouden, in samenwerking met de Kracht van Salland. De bus in met vrijwilligers, bestuurders, adviseurs en ambtenaren. Met verhalen van bevlogen mensen die het voor elkaar hebben gekregen anderen enthousiast te maken en prachtige initiatieven in eigen dorp...
Meer informatie

SuccesCongres in Borne op 5 juni 2014

Kulturhus 'de Bijenkorf' Borne viert dit jaar z'n 10-jarig bestaan.
Meer informatie

Bijeenkomst 'Onbeperkt Genieten'

Op donderdagmiddag 10 april 2014 organiseren Stimuland en Arcon een bijeenkomst om samen met toeristisch ondernemers, zorgboerderijen en zorgorganisaties in Overijssel kansen te verkennen voor de samenwerking van zorg en toerisme.
Meer informatie

Leren en delen - Werksessies, leerbijeenkomsten en excursies 1e halfjaar 2014

Leren en delen is de basis voor alles wat Stimuland organiseert in het kader van deskundig­heidsbevordering. We hebben wensen en vragen van verschillende doelgroepen vertaald naar inspirerende bijeenkomsten en praktijkgerichte workshops. Hiermee proberen we netwerken, kennis en praktijkervaring aan elkaar te verbinden.
Meer informatie

Ondernemerschap en Wmo 3 april 2014

De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt door besturen en managers van maatschappelijk vastgoed, waaronder kulturhusen, dorpshuizen en mfa’s, als de belangrijkste ondernemerskans gezien. Tijdens de praktijkgerichte workshop ‘Ondernemerschap en Wmo’ maken wij graag samen met u inzichtelijk hoe reëel deze kansen zijn en op welke manier u ze kunt verzilveren.
Meer informatie

Nieuwe energie in mestverwerking 26 februari 2014

Stimuland en Countus nodigen u van harte uit voor een informatieve en inspirerende middag voor veehouders, mestverwerkers, akkerbouwers, loonwerkbedrijven en adviseurs. Naast interessante inleidingen - met gelegenheid voor vragen en discussie - is er een bedrijvenmarkt met initiatiefnemers en aanbieders van diensten op het gebied van mestverwerking en afsluitend een...
Meer informatie

Workshop Wmo 26 februari 2014

Voor lokale organisaties zoals plaatselijke belangen, besturen van dorpshuizen en sportverenigingen bieden de veranderingen in het zorg- en welzijnsveld mooie kansen voor ontwikkeling en ondernemerschap. Op woensdagavond 26 februari 2014 organiseert Stimuland in Oudleusen daarom kosteloos een workshop over de Wmo en de betekenis voor lokale organisaties.
Meer informatie

Tweede ronde Energy Pitch Overijssel 23 januari 2014

De eerste pitch ronde op 31 oktober 2013 was een groot succes. Vier initiatieven zijn een stapje verder geholpen met adviezen en financieringsbegeleiding van de jury.
Meer informatie

Bijeenkomst 'regionale lupine als vleesvervanger' 16 januari 2014

Informatiebijeenkomst ‘Regionale lupine als vleesvervanger’ 16 januari 2014 voor akkerbouwers die meer willen weten over lupineteelt en zich mogelijk willen aansluiten bij het praktijknetwerk.De bijeenkomst word georganiseerd door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Stimuland en de andere projectpartners waaronder Enkco Foodgroup en het Louis Bolk Instituut.
Meer informatieMeer informatieMeer informatie