Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

4D

Heb jij een goed idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad? Een plan waardoor mensen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blijven) leven, gezond gaan bewegen, of waarmee het noaberschap in jouw omgeving groter wordt?

De 4D-aanpak - Durven, Delen, Denken en Doen - helpt je op weg. De provincie Overijssel investeert in sociale kwaliteit en daar ondersteunt Stimuland bij via de 4D-aanpak. Profiteer ervan!

>> Wat houdt de 4D-aanpak in?
Als vervolg op de onlangs afgeronde samenwerking binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit ontwikkelde Stimuland voor de provincie Overijssel de 4D-aanpak. Met deze aanpak kunnen sociale initiatieven tot bloei komen en is er bovendien meer geld beschikbaar voor de initiatieven zelf. In de 4D-aanpak werkt Stimuland nauw samen met partners op het gebied van zorg, natuur, sport en cultuur. De aanpak richt zich op:

DURVEN:   Het wegnemen van koudwatervrees bij initiatiefnemers
DELEN: Het onderling in contact brengen van iniatitieven en het on- en offline borgen van kennis
DENKEN: Praktisch en 'verantwoord' reflecteren op initiatieven en ontdekken waar verbeteringen mogelijk zijn
DOEN: Zo concreet mogelijk helpen zodat de handen uit de mouwen kunnen

 

NIEUW: De 4D-makelaars t ontmoeten tijdens festival D'ran19.
Klik hier voor alle informatie over 4D-makelaars op D'ran19.

>> Jouw 4D-makelaar
Uit ervaring blijkt dat initiatieven vooral behoefte hebben aan deskundigheid, netwerk, bekendheid en geld. Je krijgt dit vanaf nu laagdrempelig aangeboden via 4D-makelaars: iemand waarvan je het nummer in je mobiel hebt en die je kunt bellen als je een vraag hebt. Deze 4D-makelaars hebben de initiatieven in jouw regio en de rest van Overijssel in beeld en weten aan wie ze jou en je initiatief kunnen koppelen voor een nóg beter resultaat. Daarnaast kun je met andere initiatiefnemers deelnemen aan ontmoetingen die de 4D-makelaars samen met lokale partners en vakspecialisten organiseren: van één-op-één en informeel tot grote symposia, en van brainstorm tot trainingen op maat. En dat niet alleen: elke regio heeft een eigen budget om bijvoorbeeld initiatieven te helpen opstarten. Dat is natuurlijk mooi meegenomen!

>> De makelaars


V
echtdal
Karola Schröder 
karola.schroder@planet.nl 
06-22496025
aanvraag voor bijdragen

 

 
Noordoost-Twente
Juliëtte Huis in ‘t Veld 
juliette.huisintveld@marb.nl
06-15131502 
aanvraag voor bijdrage kan d.m.v. mail aan JuliëtteZuidwest-Twente
Lidy Noorman
info@twentsenoabers.nl
06-42453127
aanvraag voor bijdrage kan d.m.v. mail aan LidySalland
Giny Hoogeslag 
giny@dekrachtvansalland.nl 
06-13488937
spelregels voor bijdrage Salland
klik hier voor het aanvraagformulier

  


Noordwest-Overijssel

Rienke Vedders-Dekker 
r.vedders@zorgbelang-overijssel.nl
06-51112652
aanvraag voor bijdragen

 

 >>Meer weten?
Voor meer informatie over sociale kwaliteit in Overijsel, kijk je op www.overijssel.nl/socialekwaliteit. Wil je meer weten over de 4D-aanpak en de 4D-makelaars, neem dan contact op met één van makelaars of met Ed Wezenberg van Stimuland, (0529) 47 81 80 | ewezenberg@stimuland.nl
 

 


Sociale Kwaliteit on tour

>> Kom maar op met die ideeën en plannen!
Als je een idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad hebt, kan het fijn zijn om te sparren met iemand die iets vergelijkbaars op een andere plek heeft gedaan. Of misschien heb je wat startgeld nodig, of juist advies over aansprakelijkheid, vergunningen of subsidies. Samen met het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel helpen we je graag op weg om je idee te realiseren. Je kunt ons daarvoor binnenkort in jouw regio ontmoeten. Je bent van harte welkom. Je mag alles vragen; niet geschoten is altijd mis. Kom maar op met die ideeën en plannen!

>> Wanneer en waar?
Voor de 4D-aanpak is Overijssel voor het gemak ingedeeld in vijf regio’s die gevoelsmatig bij elkaar horen. Op onderstaande donderdagen zijn we ‘on tour’. Op deze data kun je het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel én de 4D-makelaars van 09.00 tot 13.30 uur op afspraak ontmoeten. Een afspraak regel je via www.overijssel.nl/socialekwaliteit. Vanaf 13.30 tot 14.30 uur ben je deze dagen ook van harte welkom tijdens het inloopspreekuur.

Noordoost-Twente: 23 mei 2019 in Denekamp, Kulturhus, Oranjestraat 23
Vechtdal: 6 juni 2019 in Dedemsvaart, MFC De Baron, Julianastraat 54
Salland: 20 juni 2019 in Olst, ut Huus, Jan Schamhartstraat 5
Zuidwest-Twente: 4 juli 2019 in Almelo, Buurtkamer Hagedoornschool, Wilgenstraat 11
Noordwest-Overijssel: 12 september 2019 - locatie volgt

>> Kom langs en maak (opnieuw) kennis 

Elke regio heeft een eigen 4D-makelaar. Tijdens de tour kun je (opnieuw) met de 4D-makelaar van jouw regio kennismaken. Heb je een idee om je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad leuker te maken? Heb je al een beeld met wie je dit op kan of wil pakken? Kom langs!