Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

4D

Heb jij een goed idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad? Een plan waardoor mensen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blijven) leven, gezond gaan bewegen, of waarmee het noaberschap in jouw omgeving groter wordt? De provincie Overijssel investeert in sociale kwaliteit en daar ondersteunt Stimuland bij via de 4D-aanpak. Samen helpen we je op weg bij het durven, delen, denken en doen!. Profiteer ervan: neem nu contact op met de 4D-makelaar in jouw regio of kom naar het spreekuur!

>> Spreekuur voor maatschappelijke initiatiefnemers
Als initiatiefnemer heb je soms een steuntje in de rug nodig. Denk aan het vergroten van kennis, netwerk of bekendheid en voor steun bij het vinden van subsidies of fondsen. De vijf 4D-makelaars en de provincie Overijssel bieden hulp. Zij zoeken initiatiefnemers in de regio op en houden er op verschillende data spreekuren van 09.00 – 14.30 uur. Gemiddeld elke maand op twee plekken! Maar uiteraard kun je ze tussendoor ook mailen of bellen. Bekijk onder het kopje ‘Jouw 4D-makelaar’ wanneer de verschillende 4D-makelaars spreekuur hebben.

Afhankelijk van je initiatief kunnen ook lokale partners of experts op het gebied van zorg & welzijn, natuur, sport en cultuur of andere gebieden aanschuiven bij het spreekuur, zodat jouw initiatief zo goed mogelijk geholpen wordt. Om te kunnen zorgen dat de juiste partijen aan tafel zitten, is vooraf aanmelden noodzakelijk, bij voorkeur twee weken voor het betreffende spreekuur. Dit kan door een mail met de naam van je initiatief en de vraag te sturen naar info@stimuland.nl.

>> Jouw 4D-makelaar
Dee 4D-makelaars hebben de initiatieven in jouw regio en de rest van Overijssel in beeld en weten aan wie ze jou en je initiatief kunnen koppelen voor een nóg beter resultaat. Daarnaast kun je met andere initiatiefnemers deelnemen aan ontmoetingen die de 4D-makelaars samen met lokale partners en vakspecialisten organiseren: van één-op-één en informeel tot grote symposia, en van brainstorm tot trainingen op maat. En dat niet alleen: elke regio heeft een eigen budget om bijvoorbeeld initiatieven te helpen opstarten. Dat is natuurlijk mooi meegenomen!

Tip: kijk ook eens op het open netwerk www.askoverijssel.nl. Hier delen veel initiatieven hun vraag en krijgen ze van de andere deelnemers van het platform antwoord. Ook de 4D-makelaars zijn actief op dit open netwerk!

>> De makelaars


V
echtdal
Karola Schröder 
karola.schroder@planet.nl 
06-22496025
aanvraag voor bijdragen

 

 
Noordoost-Twente
Juliëtte Huis in ‘t Veld 
juliette.huisintveld@marb.nl
06-15131502 
aanvraag voor bijdrage kan d.m.v. mail aan JuliëtteZuidwest-Twente
Lidy Noorman
info@twentsenoabers.nl
06-42453127
aanvraag voor bijdrage kan d.m.v. mail aan Lidy
# spreekuur op 4 juli van 9.00 tot 14.30 uur in Almelo, Buurtkamer Hagedoornschool, Wilgenstraat 11Salland
Giny Hoogeslag 
giny@dekrachtvansalland.nl 
06-13488937
spelregels voor bijdrage Salland
klik hier voor het aanvraagformulier
# spreekuur op 20 juni van 9.00 tot 14.30 uur in Olst, ut Huus, Jan Schamhartstraat 5

  


Noordwest-Overijssel

Rienke Vedders-Dekker 
r.vedders@zorgbelang-overijssel.nl
06-51112652
aanvraag voor bijdragen

# spreekuur op 12 september van 9.00 tot 14.30 uur - locatie volgt
 

 >> Wat houdt de 4D-aanpak in?
In opdracht van de provincie Overijssel ontwikkelde Stimuland de 4D-aanpak. Met deze aanpak kunnen sociale initiatieven tot bloei komen en is er bovendien meer geld beschikbaar voor de initiatieven zelf. In de 4D-aanpak werkt Stimuland nauw samen met partners op het gebied van zorg, natuur, sport en cultuur. De aanpak richt zich op:

Durven : Het wegnemen van koudwatervrees bij initiatiefnemers
Delen : Het onderling in contact brengen van initiatieven en het on- en offline borgen van kennis
Denken : Praktisch reflecteren op initiatieven en ontdekken waar verbeteringen mogelijk zijn
Doen : Zo concreet mogelijk helpen zodat de handen uit de mouwen kunnen

  >>Meer weten?
Voor meer informatie over sociale kwaliteit in Overijsel, kijk je op www.overijssel.nl/socialekwaliteit. Wil je meer weten over de 4D-aanpak en de 4D-makelaars, neem dan contact op met één van makelaars of met Ed Wezenberg van Stimuland, (0529) 47 81 80 | ewezenberg@stimuland.nl